Aanmelden voor assessment


Aanmelden voor assessment:

U kunt zich aanmelden. U bent pas definitief ingeschreven als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen van het secretariaat.

De assessments worden online (via ZOOM) afgenomen).

Nadat het schriftelijk examen en het assessment met goed gevolg door u is afgelegd, wordt de voorwaardelijke inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving.

In het assessment worden twee door u behandelde zaken van u met u besproken. Hieronder kunt u zien welke voorwaarden voor het assessment gelden. U heeft het assessment met twee examinatoren.
Het assessment duurt 40 minuten indien u alleen of art. 212  BW of art.250 BW assessment aflegt.
Indien u voor zowel art. 250 BW als art. 212 BW het examen wilt afleggen, duurt het examen 1 uur.

De hieronder gevraagde stukken dienen minimaal 3 weken voor het assessment gemaild te worden.

De beoordelingscriteria zijn:

  1. Het proces en de verantwoording;
  2. Specialistische kennis van de juridische leerstukken;
  3. Spreken met kinderen;
  4. Rapportage;
  5. Attitude.

De kosten voor het assessment zijn 450,- euro ex btw. U ontvangt hiervoor een factuur van de stichting BCN.
Indien u zowel voor art. 1:212 BW als voor art. 1:250 BW het assessment wilt afleggen, bedragen de kosten in totaal 535,- euro ex btw.

Indien u zonder geldige reden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het assessment op de voor u  ingedeelde tijd af te leggen, geldt dit als een niet-gehaald assessment. U heeft daarna nog maar één mogelijkheid om het assessment af te leggen en geen herkansingsmogelijkheid meer.
Er is één herkansingsmogelijkheid voor zowel het schriftelijk examen als het assessment. De kosten voor de herkansingen zijn gelijk aan de eerste keer.

1. Voorwaarden voor het assessment art. 1:212 BW (advocaten):
het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– kopie identiteitsbewijs
– twee geanonimiseerde beschikking benoemingen, verslagen en (indien beschikbaar) de eindbeschikking art. 1:212 BW BC-zaken die u heeft behandeld (graag      “per set” aanleveren)
– bewijs van nog twee benoemingen in de laatste twee jaar of acht benoemingen in de laatste vijf jaar overleggen
– kopie A-kaart
– onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en familierecht bij de Raad voor Rechtsbijstand

2.Voorwaarden voor het assessment art. 1:250 BW:
– het schriftelijk examen met goed gevolg hebben afgelegd
– VOG toegespitst op de werkzaamheden BC. (geldt alleen voor gedragswetenschappers
zonder inschrijving als MfN mediator)
– twee geanonimiseerde benoemingsbeschikkingen, adviezen, verslagen en (indien beschikbaar) eind beschikkingen,  in dossiers art. 1:250 BW die u heeft behandeld. (graag “per set” aanleveren)
– bewijs van nog twee geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht in de laatste twee jaar blijken of acht geanonimiseerde beschikkingen waaruit de benoeming en opdracht  in de laatste vijf jaar blijken overleggen.
– U staat als advocaat bij de Raad onvoorwaardelijk ingeschreven voor de specialisatie personen- en
familierecht óf de specialisatie civiel jeugdrecht.
– kopie A-kaart (bij advocaten)
– bewijs lidmaatschap van NIP/NVO (bij gedragsdeskundigen)
– bewijs inschrijving MFN en academisch geschoold (bij mediators)
– indien u HBO-geschoold bent, de aanbevelingsbrief van de rechtbank.

Aanmelding assessment

  • assessments worden afgenomen op maandagen (en 1 vrijdag) tussen 8.30 uur en 13.00 uur. Uw inschrijving is definitief na bericht van het secretariaat dat u geplaatst bent.

 

 


.