Informatie voor kinderen en jongeren


Wat is een bijzondere curator?

Wat is een bijzondere curator?

Een bijzondere curator is iemand die is opgeleid om op te komen voor wat het beste is voor jou.  Dit gebeurt binnen de rechtbank. Hiervoor staat een speciaal artikel in de wet.  Diegene zal de rechter daarover adviseren,
In onze wet staan allemaal regels voor mensen in Nederland. Er staan ook rechten en plichten in, wat je mag en wat je moet. Ook voor jou. Een rechter kan in sommige situaties een bijzondere curator benoemen om naar de belangen van een kind te kijken, naar de gezinssituatie en andere belangrijke zaken uit de omgeving van een kind.
De bijzondere curator is dus iemand die vooral kijkt naar wat voor jou het beste is.

Normaal gesproken zijn ouder verantwoordelijk voor jou. Soms kan er onenigheid zijn tussen jou en je ouder(s). Of hebben je ouders samen zoveel ruzie dat jij er eigenlijk tussen zit.
Het is altijd heel belangrijk dat jouw stem gehoord wordt en jij jouw wensen kan vertellen. Het liefst aan een neutraal iemand, bijvoorbeeld een bijzondere curator. Het kan ook zijn dat een voogd beslissingen wil nemen waar jij niet achter staat. Ook dan kan een bijzondere curator worden gevraagd om te adviseren over wat goed is voor jou.

Hoe werkt een bijzondere curator?

De bijzondere curator gaat eerst met jou in gesprek om naar jou te luisteren. Daarna zal de bijzondere curator met anderen, zoals jouw ouders, voogd(en) en bijvoorbeeld school praten. Dit is nodig zodat de bijzondere curator informatie krijgt en een goed beeld kan vormen van jouw situatie en een goed advies aan de rechter kan geven.
De bijzondere curator bespreekt altijd met jou waarom hij of zij er is en wat de bedoeling is.
Jij mag alles tegen de bijzondere curator zeggen en wanneer er dingen zijn die jij niet wilt zeggen, mag dit ook. Onthoud goed dat de bijzondere curator er speciaal is om naar jou te luisteren en informatie nodig heet om een oplossing te zoeken voor de situatie.

Het is niet altijd zo dat de bijzondere curator alles doet wat jij wenst of vraagt. Wel zal de bijzondere curator jou uitleggen waarom hij of zij een bepaalde beslissing adviseert aan de rechter. Zo weet jij altijd waar je aan toe bent.

Wanneer kan een bijzondere curator helpen?

Een bijzondere curator kan je helpen als er tussen jou en jouw ouder(s)/voogd(en) onenigheid is of als er thuis zoveel ruzie is dat jij het gevoel hebt in de knel te zitten. Ook kan een bijzondere curator helpen als jij je thuis niet meer veilig voelt en het lastig voor jou is om jouw stem te laten horen en jouw wensen te uiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De rechter benoemt een bijzondere curator, wanneer de rechter dit nodig vindt. Wanneer de rechter besluit om een bijzondere curator te benomen dan krijgt hij of zij vragen van de rechter waar de bijzondere curator advies over moet geven aan de rechter. Dit advies stuurt de bijzondere curator naar de rechter. Dit advies wordt aan jou als kind uitgelegd zodat jij begrijpt wat de bijzondere curator adviseert en waarom.

Hierna komen jouw ouder(s)/voogd(en) en de bijzondere curator bij de rechter, in een zogeheten zitting. Eventueel kan jij ook hierbij aanwezig zijn. Tijdens de zitting wordt het advies besproken en neemt de rechter een beslissing wat hij/zij het beste voor jou vindt. Het kan zijn dat de rechter niet alles van het advies overneemt van de bijzondere curator.

Zijn jouw ouders uit elkaar en is er strijd over bij wie jij gaat wonen? Zit jij in de knel door de ruzies tussen jouw ouders of is er bijvoorbeeld een voogd die belangrijke beslissingen neemt waar jij niet achter staat? Dan kan een bijzondere curator helpen.

De bijzondere curator is er niet voor algemene opvoedzaken, zoals bijvoorbeeld tot hoe laat jij uit mag gaan of over hoeveel zakgeld jij mag krijgen. Daar gaat de bijzondere curator niet over.

Om een bijzondere curator vragen

Niet alleen ouders, maar ook het kind kan om een bijzondere curator vragen. Dit kan door een verzoek aan de rechtbank te sturen. Het is fijn als iemand hiermee kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld via de Kinderen- en Jongerenrechtswinkel in de gemeente waar het kind woont. Kijk voor een Kinder-en Jongerenrechtswinkel in de buurt op: www.kinderrechtswinkel.nl

 

.