Informatie voor ouders


Wat is een bijzondere curator?

In de Nederlandse wet zijn rechten en plichten van ouders, voogden en minderjarige kinderen opgenomen. Wanneer deze rechten en plichten botsen met elkaar kunnen de belangen van een minderjarig kind onder druk komen te staan. Als de belangen van u als ouder/voogd en de belangen van de minderjarige tot een conflict leiden waar u samen niet meer uitkomt, dan kan een bijzondere curator uitkomst bieden.

Werkzaamheden van de bijzondere curator.

De bijzondere curator krijgt van de rechter de vragen voorgelegd waarover hij dient te adviseren. Deze vragen zijn voortgekomen uit een zitting waarbij u aanwezig bent geweest.
Het kan ook zo zijn dat u of uw kind een verzoek heeft ingediend bij de rechter tot het benoemen van een bijzondere curator. De bijzondere curator wordt aangesteld als de rechter advies van de bijzondere curator van belang acht voor de uitkomst van de zaak.

In beide gevallen gaat de bijzondere curator eerst met uw kind praten omdat de bijzondere curator het belang van uw kind behartigt. Voor het gesprek met uw kind heeft de bijzondere curator geen toestemming van u nodig omdat de rechter hem/haar heeft benoemd.

Nadat de bijzondere curator uw kind gesproken heeft, nodigt hij/zij u en (eventueel) overige betrokkenen uit voor een gesprek. Dit om informatie te krijgen die de bijzondere curator gebruikt om te bemiddelen en om het advies aan de rechter te onderbouwen. De bijzondere curator verzamelt informatie waarna hij/zij het advies schrijft. Dit advies wordt besproken tijdens een rechtszitting waar de bijzondere curator aanwezig is om eventuele vragen direct te beantwoorden. Hierna zal de rechter een beslissing nemen. De rechter neemt niet altijd alles over wat de bijzondere curator heeft geadviseerd.

Wanneer wordt een bijzondere curator benoemd?

Een bijzondere curator wordt benoemd op het moment dat er vragen zijn over de opvoeding van het kind en de situatie waar het kind in verkeerd. Denk hierbij aan een scheiding met veel strijd tussen de ouders of een (mogelijke) uithuisplaatsing. Algemene opvoedvragen, zoals over de hoeveelheid zakgeld, behoren niet tot de taken van een bijzondere curator.

Hoe wordt een bijzondere curator aangevraagd?

Een rechter kan altijd, als hij/zij dat nodig acht, zelfstandig een bijzondere curator benoemen.
U, uw kind of andere betrokkenen, kunnen bij de rechter een verzoekschrift indienen om de benoeming van een bijzondere curator te vragen. Hiervoor is de tussenkomst van een advocaat niet nodig.
Uw kind kan zelf, door bijvoorbeeld een brief te schrijven, bij de rechtbank om een bijzondere curator vragen. De rechter beoordeelt altijd of het wenselijk is om in de desbetreffende situatie een bijzondere curator te benoemen.

Wie kan als bijzondere curator worden benoemd?

De rechtbank heeft een lijst met gekwalificeerde bijzondere curatoren. Het is vereist dat dit professionals zijn met expertise in de gespreksvoering en omgang met kinderen alsmede kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen en het juridische proces. De rechter benadert de bijzondere curator om deze te vragen om als bijzondere curator op te treden. Zodra deze bijzondere curator akkoord is, worden persoonlijke gegevens zoals naam en telefoonnummer vanuit de rechtbank verzonden aan de bijzondere curator.

Natuurlijk wordt hierbij de regelgeving van de AVG en privacywetgeving in acht genomen. De gegevensverstrekking is toegestaan op deze wijze in verband met de taakopdracht van de rechtbank. De gegevens worden enkel vanuit deze taakopdracht gebruikt voor inzet van de bijzondere curator.

Kosten bijzondere curator

De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed door de gesubsidieerde rechtsbijstand. Om hiervoor in aanmelding te komen, moet de bijzondere curator zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand en bij de stichting BCN.

De bijzondere curatoren die op deze website in het register staan vermeld, zijn ook geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bijzondere-curator

 

.