PE-verplichting voor al geregistreerde BC-ers:

Om ingeschreven te blijven als bijzondere curator dient de BC te voldoen aan de verplichting om minimaal vier pe-punten per jaar te behalen.
Deze kunnen bij BCN pe-dagen worden behaald. Dan registreert BCN uw punten.
Indien u ergens anders een opleiding volgt op het werkterrein van de BC-er kunt u deze punten aanvragen en laten registreren onder overlegging van uw bewijs van deelname bij info@stichtingbcn.nl.

.