Nieuwe data assessments 2022 en 2023

Het karakter van het assessment is een gesprek over zaken die u heeft gedaan. Over uw werkwijze en over de problemen of (opvallende) zaken die u bent tegen gekomen en hoe u deze heeft aangepakt.

Lees meer

Registratieregeling voor huidige BC-ers, voor na 1-4-2023

Voor diegenen die wel ingeschreven staan, maar nog te weinig zaken hadden om het assessment af te leggen.

Bijna alle nu geregistreerde BC-ers hebben het assessment afgelegd. Maar zoals bekend zijn er ook nog BC-ers die wel het assessment art. 1:212 BW (of art 1:250 BW) hebben afgelegd, maar het assessment art. 1:250 BW (of art 1:212 BW) niet konden afleggen omdat niet voldaan was aan de zakeneis van 4 benoemingen na 2019. Voor diegenen komt een regeling om na 1-4-2023 alsnog dat assessment te gaan afleggen.

lees meer
.